شرایط صدور گواهینامه

به قبول شدگان در آزمون، گواهی نامه اعطا خواهد شد.

فراگیران می‌بایست قبل از تکمیل فرم درخواست گواهینامه از کسب نمره قبولی خود در آزمون مورد نظر اطمینان داشته باشند.

درصورتی که فراگیر بدون اطلاع از قبولی خود در آزمون، اقدام به تکمیل فرم درخواست گواهینامه نماید، مبلغ واریزی مرجوع نخواهد شد.

صدور گواهی نامه به دو صورت امکان پذیر است، کاغذی(چاپ شده)، الکترونیک

هزینه صدور هر گواهینامه الکترونیک و کاغذی(چاپ شده)با امضای موسسه 40 هزار تومان و گواهینامه کاغذی(چاپ شده) با امضای ارشاد 50 هزار تومان می‌باشد.

برای صدور گواهینامه کاغذی(چاپ شده) با امضای وزارت ارشاد، عکس پرسنلی 4*3 الزامی است و می‌بایست در فرم درخواست گواهینامه بارگذاری شود.

برای صدور گواهینامه بدون امضای ارشاد، بارگذاری عکس، الزامی نیست.

گواهینامه الکترونیک حداکثر بعد از 4 روز کاری در حساب کاربری در قسمت گواهینامه‌های صادر شده قابل مشاهده خواهدبود.(برای دسترسی به این قسمت، می‌بایست در سایت موسسه ثبت‌نام کنید و یک حساب کاربری داشته باشید.)

گواهینامه کاغذی(با امضای موسسه)حداکثر بعد از 7 روز کاری و گواهینامه کاغذی(با امضای موسسه و ارشاد) حداکثر بعد از 25 روز کاری به آدرس ثبت شده در فرم درخواست گواهینامه ارسال خواهد شد و اگر در سایت موسسه حساب کاربری داشته باشید می‌توانید کد رهگیری مرسوله پستی را در قسمت گواهینامه‌های صادر شده مشاهده نمایید.

گواهینامه کاغذی(چاپ شده) به خود شخص یا نماینده وی تحویل می شود و چنانچه تمایل داشتید که گواهینامه درب منزل شما ارسال شود هزینه پست یا پیک به هزینه گواهینامه افزوده می شود.

لازم به ذکر است گواهینامه با تایید موسسه و بدون امضای ارشاد، دارای اعتبار کافی میباشد.

توجه: جهت دسترسی به پنل کاربری و قسمت گواهینامه‌های صادر شده الکترونیک، می‌بایست در سایت موسسه یک حساب کاربری داشته باشید.

keyboard_arrow_up