شرایط صدور گواهینامه

🔸 به قبول‌شدگان در آزمون، گواهینامه اعطا خواهد شد.

🔸 فراگیرانی که در آزمون قبول شده اند می‌بایست از قسمت درخواست گواهینامه در حساب کاربری خود اقدام کرده و فرم را تکمیل نمایند.

🔸 فراگیران می‌بایست قبل از تکمیل فرم درخواست گواهینامه از کسب نمره قبولی خود در آزمون مورد نظر اطمینان داشته باشند و نام آنها در لیست قبول شدگان درج شده باشد، لیست قبول شدگان در حساب کاربری قرار گرفته است و در هفته ابتدایی هر ماه بروزرسانی می‌شود.

🔸 درصورتی که فراگیر بدون اطلاع از قبولی خود در آزمون، اقدام به تکمیل فرم درخواست گواهینامه نماید و نام ایشان در لیست قبول شدگان درج نشده باشد، مبلغ واریزی مرجوع نخواهد شد.

🔸 صدور گواهی نامه به دو صورت امکان پذیر است، کاغذی(چاپ شده)، الکترونیک

🔸 هزینه صدور هر گواهینامه الکترونیک و کاغذی(چاپ شده)با امضای موسسه 40 هزار تومان و گواهینامه کاغذی(چاپ شده) با امضای ارشاد 50 هزار تومان می‌باشد.

🔸 برای صدور گواهینامه کاغذی(چاپ شده) با امضای وزارت ارشاد، عکس پرسنلی 4*3 الزامی است و می‌بایست در فرم درخواست گواهینامه بارگذاری شود.

🔸 برای صدور گواهینامه بدون امضای ارشاد، ارسال عکس، الزامی نیست

🔸 گواهینامه الکترونیک حداکثر بعد از 4 روز کاری در حساب کاربری در قسمت گواهینامه‌های صادر شده قابل مشاهده خواهدبود.

🔸 گواهینامه کاغذی(با امضای موسسه) حداکثر بعد از 7 روز کاری و گواهینامه کاغذی(با امضای موسسه و ارشاد) حداکثر بعد از 25 روز کاری به آدرس ثبت شده در فرم درخواست گواهینامه ارسال خواهد شد و کد رهگیری مرسوله پستی در حساب کاربری در قسمت گواهینامه‌های صادر شده ثبت می‌گردد

🔸 گواهینامه کاغذی(چاپ شده) به خود شخص یا نماینده وی تحویل می شود و چنانچه تمایل داشتید که گواهینامه درب منزل شما ارسال شود هزینه پست یا پیک به هزینه گواهی نامه افزوده می شود.

🔸 لازم به ذکر است گواهینامه با تایید موسسه و بدون امضای ارشاد، دارای اعتبار کافی میباشد.

keyboard_arrow_up