صدور و اعطای گواهی نامه برای 374 نفر از کارکنان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران.

به گزارش روابط عمومی موسسه دوره آموزشی مدیریت خانواده برای کارکنان دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال جاری برگزار شد.

این دوره به سفارش نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه علوم پزشکی تهران و بصورت مجازی برگزار و برای قبول شدگان در آزمون، گواهی نامه پایان دوره صادر و به اعضای محترم اعطا گردید.

keyboard_arrow_up