نذر

یک نذر متفاوت و ماندگار
دست به دست خویش دهیم به مهر، میهن خویش را قرآنی کنیم.
شما اگه بخواین نذری بدین کجا رو انتخاب می کنین؟ دوست دارین این بار یه نذر متفاوت داشته باشین؟ نذری که می تونه تاثیری خیلی بزرگی داشته باشه. به بزرگی یک نسل!! نذری که آثار و برکاتش تا سال ها نصیب‌تون بشه.
ما می‌خواهیم فهم قرآن را برای همگان آسان کنیم و فرهنگ تدبر در قرآن و سیره را در میان مردم نهادینه کنیم، بگونه ای که هرگاه قرآن می خوانند از قرآن خواندن و فهم آن لذت ببرند؛ شما هم می‌تونید با نذر فرهنگی با ما همراه شوید.

✅ نذر کتاب، برای کسانیکه توان پرداخت هزینه کتاب را ندارند
✅ نذر کتاب، برای تامین هزینه‌های چاپ کتاب
✅ نذر شهریه دوره، برای کسانیکه پرداخت شهریه دوره برای آنها مشکل است.
✅ نذر آموزش قرآن و سیره، جهت حق الزحمه اساتید
✅ نذر ختم قرآن برای اموات

اگر دوست دارین در این نذر فرهنگی بزرگ و صدقه ی جاریه شریک بشین، بسم الله …

[gravityform id=”73″ title=”false” description=”false” ajax=”false”]
keyboard_arrow_up