نذر

یک نذر متفاوت و ماندگار
دست به دست خویش دهیم به مهر، میهن خویش را قرآنی کنیم.
شما اگه بخواین نذری بدین کجا رو انتخاب می کنین؟ دوست دارین این بار یه نذر متفاوت داشته باشین؟ نذری که می تونه تاثیری خیلی بزرگی داشته باشه. به بزرگی یک نسل!! نذری که آثار و برکاتش تا سال ها نصیب‌تون بشه.
ما می‌خواهیم فهم قرآن را برای همگان آسان کنیم و فرهنگ تدبر در قرآن و سیره را در میان مردم نهادینه کنیم، بگونه ای که هرگاه قرآن می خوانند از قرآن خواندن و فهم آن لذت ببرند؛ شما هم می‌تونید با نذر فرهنگی با ما همراه شوید.

✅ نذر کار فرهنگی در زمان معین، برای همکاری در پیشبرد کارهای موسسه
✅ نذر کار فنی، برای نیازهای فنی موسسه
✅ نذر کالا، خوراک، پوشاک و قربانی، برای قرآنیان نیازمند
✅ نذر تجهیزات، نظیر تخته وایت برد، سیستم صوتی و…
✅ نذر مصالح ساختمانی برای ساختمان مسجد و موسسه

اگر دوست دارین در این نذر فرهنگی بزرگ و صدقه ی جاریه شریک بشین، بسم الله …

keyboard_arrow_up