وجوهات شرعیه

🖋 شما می توانید از طریق وجوهات شرعیه(خمس) در پیشبرد و ترویج فرهنگ قرآن و سیره اهل بیت مشارکت نمایید، موسسه نیز متعهد می شود رسید وجوهات شما را از دفتر مرجع تقلید شما دریافت و به شما تقدیم نماید.

"*" indicates required fields

مشخصات فردی*
نوع وجوهات*

keyboard_arrow_up